2 đánh 1 thì phê VCL, chỉ có tại TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC