Em đúng là máy dập, chỉ có tại TUOI69.APP

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC